Objektivní odpovědnost

Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi majícími původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito, upravuje § 421a občanského zákoníku. Tato konstrukce právní odpovědnosti má odlišný právní režim oproti obecné odpovědnosti za škodu na zdraví. Dle § 421a odst. 1 občanského zákoníku každý odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této odpovědnosti se nemůže zprostit. Zákon přitom výslovně v § 421a odst. 2 stanoví, že ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních a jiných biologických služeb.

 

Okolností je událost mající původ v povaze přístroje nebo věci, jichž bylo při léčebné péči použito, a která vyvolala vzniklou škodu (např. vada použité látky, přístroje, léku, nečekaná alergická reakce pacienta na určitou látku, lék atd.).

Máte-li konkrétní dotaz nebo potřebujete-li pomoci s náhradou škody – kontaktujte nás.