Odpovědnost státu

Odpovědnost státu je absolutní objektivní odpovědnost, neboť není dána možnost se ji nikterak zprostit (chybí liberační důvody). Tato odpovědnost se však vztahuje pouze na případy škody způsobené při výkonu veřejné moci, nikoliv na případy, kdy stát způsobí škodu jako subjekt soukromoprávního vztahu. Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci:

 • státními orgány,
 • právnickými osobami a fyzickými osobami při výkonu státní správy, která jim byla svěřena, tj. subjekty, které nemají charakter státního orgánu; v tom smyslu se za výkon státní správy považuje i činnost notáře jako soudního komisaře, jakož i jeho činnost při sepisování veřejných listin i právních úkonech, jakož i úkony soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti, při sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu,
 • územní samosprávné celky, při výkonu státní správy, která na ně byla přenesena zákonem (hovoříme o přenesené působnosti).

Orgány, které vystupují za stát v řízení o náhradě škody, jsou:

 • Ministerstvo spravedlnosti zastupuje stát, pokud vznikla škoda v souvislosti s činností soudů, ostatních orgánů činných v trestním řízení a notářů.
 • Příslušný ústřední orgán státní správy v případě, kdy jde o škodu způsobenou státním orgánem, právnickou či fyzickou osobou, které byl svěřen výkon státní správy nebo obcí v přenesení působnosti, pokud jejich rozhodnutí bylo přezkoumáno ve správním soudnictví a rozhodnutí soudu bylo následně pro nezákonnost zrušeno,
 • Ministerstvo financí zastupuje stát v těch případech, kdy není možno určit příslušný ústřední orgán státní správy,
 • Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka zastupuje stát ve věcech škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem těchto orgánů.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

  Kontaktní formulář

  Jméno a přijmení *

  Email *

  Předmět *

  Zpráva *

  Pole označeny hvězdičkou * jsou povinné.