Co je nemoc z povolání?

Za nemoc z povolání je považována taková nemoc, která je uvedena v seznamu nemocí z povolání upraveném v nařízení vlády č. 290/1995 Sb. a vznikla za podmínek v tomto nařízení uvedených. Jedná se, ale pouze o tyto taxativně vymezené nemoci, jiná (i přestože mohla vzniknout v souvislosti s výkonem povolání) nemůže být za nemoc z povolání posouzena. Pokud si myslíte, že jste ohroženi nemocí z povolání, navštivte svého poskytovatele pracovněprávních služeb, který zjistí Váš zdravotní stav a posoudí ho v souvislosti s možnou nemocí z povolání. Každý zaměstnavatel je povinen mít svého lékaře pracovněprávní péče a sdělit svým zaměstnancům, které zařízení jim poskytuje tuto závodní preventivní péči. Jestliže má Váš ošetřující lékař na základě zdravotní prohlídky nebo Váš zaměstnavatel důvodné podezření, že trpíte nemocí z povolání, jsou povinni Vás poslat k poskytovateli pracovněprávních služeb. (Za poskytovatele pracovněprávních služeb se považuje poskytovatel v oboru pracovní lékařství nebo poskytovatel v oboru všeobecného lékařství, s kterým má Váš zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o pracovněprávní péči.) Posuzovaná osoba je povinna podrobit se lékařskému vyšetření nezbytnému k určení nemoci z povolání (taktéž pokud je podezření, že podmínky pro to, aby nemoc mohla být posouzena jako nemoc z povolání, pominuly). Pokud se osoba odmítne podrobit vyšetření, bude na ni pohlíženo, jakoby nemocí z povolání netrpěla.

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!