Náhrada za ztrátu na výdělku dosahovaného zvýšeným úsilím

Pan M. celý život pracoval v uměleckém prostředí. Před 3 lety se stal obětí dopravní nehody, při níž utrpěl velmi vážné poranění dolní končetiny. Přesto, že se podařilo lékařům nohu pana M. zachránit, trvale trpí omezením hybnosti poraněné končetiny. Pan M. je silný muž a tak si nepřipouští žádná omezení. Po skončení pracovní neschopnoti se vrátil na původní místo v zaměstnání. Panu M. se výdělek po skončení pracovní neschonosti nezměnil. Vydělává stejně jako před nehodou. Ovšem změnilo se úsilí, které nyní musí na práci vynakládat. Aby svou práci zvládl ve stejné kvantitě a kvalitě jako před zraněním, je nyní nucen na stejnou práci vynaložit více sil.

Uplatnili jsme u povinné pojišťovny nárok na náhradu škody za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dosahovaného zvýšeným pracovním úsilím. Jak se asi povinná pojišťovna k uplatněnému nároku postaví?

Po provedeném dokazování a právní argumentaci pojišťovna uznala oprávněné nároky pan M. na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dosahovaného zvýšeným pracovním úsilím ve výši 35% a přiznala mu v této výši rentu. Celkem pojišťovna panu M. uhradí částku blížící se jednomu milionu Kč.

28.12.2010