Trestný čin

Také trestný čin může mít za následek škodu na zdraví nebo na majetku. Nejčastěji půjde o dopravní nehodu, úmyslné ublížení na zdraví, různé formy podvodného jednání, krádeže a podobně. Pokud vůči Vám někdo spáchal trestný čin, víte jak postupovat?  Pokud si nejste jisti nebo cítíte, že Vašim právům není v trestním řízení věnována dostatečná pozornost, můžete se obrátit na naši kancelář. Budeme Vám nápomocni třeba i jen radou. Jako poškozený můžete v trestním řízení uplatnit nárok na náhradu škody a můžete se pro tento případ nechat zastoupit zmocněncem.

 • Trestný čin a práva poškozeného

  Trestným činem se rozumí protiprávní jednání, které trestní zákoník označuje za trestný čin, a které vykazuje uvedené znaky v tomto zákoně. Každému, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil, je označován jako poškozený.

  Více
 • Oběť trestného činu

  Kdo je obětí trestného činu??

  Více
 • Odklony v trestním řízení

  V trestním řízení často nastane situace, kdy pachatel trestného činu usiluje, aby nedošlo k jeho odsouzení a kriminalizaci.

  Více
 • Práva obětí trestného činu

  Orgány činné v trestním řízení mají informovat oběť o jejích právech a umožnit jejich uplatnění. Jedná se o:

  Více