Náhrady ušlého výdělku

Dobrý den,

Prosíme Vás laskavě o informaci ohledně způsobu výpočtu při stanovení výše náhrady ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem a ušlým výdělkem na přelomu rozhodného období dvou čtvrtletí.

Pracovní neschopnost od 19.09.2012 do 05.10.2012.

Průměr pro náhradu mzdy za dobu PN v měsíci září – 80,38 Kč /

II.čtvrtletí 2012/

Průměr pro náhradu mzdy za dobu PN v měsíci říjnu – 78,69 Kč / III.

čtvrtletí 2012/

Jedná se o výši ušlého výdělku, který bude nárokován na pojišťovně v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

pro výpočet ztráty na výdělku se použije průměrný výdělek, kterého poškozený dosahoval v rozhodném období. Rozhodným obdobím bude 2. čtvrtletí 2013 nebo předchozí rok, je-li to pro zaměstnance výhodnější.

Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Dotaz:

Dobrý den

našel jsem tohle:

Je to tedy trošku jinak nebo ne?? Vy jste napsal: 2. Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi prům. výdělkem, kterého jste dosahoval před úrazem a výší nemocenské (to platí i pro každou další neschopnost v příčinné souvislosti s úrazem)

Rád bych znal podmínky jak by jste mně mohl zastupovat  S pozdravem a přáním hezkého dne

Petr Smolík

 

 

Odpověď:

 

Dobrý den,

domnívám se, že moje odpověď koresponduje se zněním zákona. Váš problém, pokud správně rozumím, se netýká ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ale ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo invalidity. V tomto případě bude nutné prokázat jakého výdělku byste dosahoval v okamžiku vzniku škody, což je první den po uznání invalidity. Vychází se z pravděpodobného výdělku, který lze stanovit jako výdělek, kterého byste mohl dosahovat u jiného zaměstnavatele není, při vašem vzdělání, praxi a místě. K dokazování je možné použít aktuální nabídky práce, kterou byste mohl vykonávat nebýt pracovního úrazu nebo potvrzení o průměrném výdělku zaměstnanců, kteří takovou práci vykonávají.

Zastoupení ve věci poskytujeme za smluvní odměnu ve výši 25% z vymožené částky, která je splatná až po jejím vyplacení.

Ztráta na výdělku a další nároky

Zpráva:

Dobrý den,

měla bych dotaz v souvislosti s odškodněním pracovního úrazu naší zaměstnankyně. Zaměstnankyně měla PÚ dne 15.1.2013 od 17.1.2013 do 28.4.2013 byla v souvislosti s PÚ v pracovní neschopnosti. Pracovní smlouvu měla na dobu určitou do 31.1.2013, a ta ji tímto dnem také skončila (nebyla prodloužena). Můj dotaz zní do kdy ji budeme platit zrátu na výdělku, zda ke dni 31.1.2013, nebo po celou dobu pracovní neschopnosti, tj. až do 28.4.2013.

Předem děkuji za odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že lze předpokládat, že by poškozená byla i nadále zaměstnávána (u jakéhokoli zaměstnavatele) pak jste povinni ji platit ztrátu na výdělku a další nároky až do skončení pracovní neschopnosti bez ohledu na to, že pracovní poměr skončil dříve.

Žaloba na pojišťovnu

Do dvou týdnů po podání žaloby pojišťovna uhradila uplatněné nároky.

Paní P. ve věku 54 let utrpěla při dopravní nehodě vážné poranění hlavy. Jde o přetrvávající zněny zejména psychického stavu. Paní P. trpí opakovanými bolestmi hlavy, zapoměntlivostí a uzavírá se před okolním světem. V jejím zastoupení jsme uplatnili u pojišťovny nárok na odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění a dále odškodnění ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ve formě opakující se renty. Přestože jsme všechny nároky doložili řadou dokumentů, které stanoví zákon a podepřeli je znaleckými posudky, povinná pojišťovna se zdráhala nároky paní P. uspokojit a záměrně vyžadovala další a další dokumenty k prokázání uplatněných nároků.

Podali jsme na pojišťovnu žalobu na proplacení pojistného plnění. Do dvou týdnů obdržela paní P. na svůj účet několik set tisíc Kč. Ve sporu však pokračujeme. Podali jsme žalobu na mimořádné zvýšení náhrady za bolest a ztížení společnekého uplatnění v celkové výši 1.600.000,-Kč. Doufáme, že paní P. pomůžeme k důstojnému prožití zbytku života.

4.5.2010