Odškodnění za postup policie

Po nočním běsnění zásahové jednotky v kuklách dne 10.12.,2012 před 2 hodinou ranní,má syn psychické problémy. Je spavý, nekomunikuje, buší mu srdce a nejí. Zítra jdeme k lékaři, psychiatrovi. Na tento zásah komanda, jež mu vzalo otce a mně manžela, jsem podala stížnost na Genrální inspekci MV jako neadekvátní zásah.

 

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákona o policii odpovídá stát za škodu, kterou způsobí policie při plnění svých úkolů. V takovém případě poskytuje náhradu škody ministerstvo vnitra.V případě, že by byl postup policie shledán jako nesprávný, je zde možnost žádat náhradu škody i nemajetkové újmy po ministerstvu spravedlnosti, a to z titulu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup.

Náhrada škody za nečinnost Magisrátu

Dobrý den!

Dne 4.2.2012 mi byl při kontrole zadržen ŘP, Dobrovolně jsem poskytl vzorek krve, v němž mi bylo naměřeno 22ng/ml amfetaminu. Vím, že pro stíhání pro tr. čin musí být překročeno 200ng/ml stejně jako 1 prom. při testu na alkohol. Proto jsem se do rozhodnutí Mgistrátu hl.m. Prahy odvolal a bylo mi dáno za pravdu. Nakonec Magistrát vydal rozhodnutí, kterým mi sděluje, že jsem nespáchal ani přestupek, natožpak trestný čin, ze kterého mi bylo sděleno podezření a byl mi odebrán ŘP.

Podle odvolacího orgánu mi měl být ŘP vrácen ihned po zjištění, že ŘP byl zadržen správním orgánem do doby pravomocného rozhodnutí o trestném činu. A vzhledem k tomu, že se nikdy o trestný čin nejednalo, měl jsem ho mít zpět nejpozději 20.2.2012, kdy Obvodní státní zastupitelství konstatovalo, že se o trestný čin nejedná. Ale já jsem ŘP dostal zpátky až 13.12.2012, kdy nabylo PM nové rozhodnutí Magistrátu, podle něhož jsem nic nespáchal. Ale já byl 10 měsíců bez ŘP jen proto, že jsem si dovolil odvolat se
proti nespravedlivému rozhodnutí. Magistrát využil celou dobu, kterou mu určuje zákon, přestože ve věci neudělal vůbec nic, tedy nevyslechl navrhované svědky a rovněž si nevyžádal potřebný znalecký posudek z oboru toxikologie. Já jsem v souvislosti s odebráním ŘP přišel o zaměstnání, protože se zhoršil můj zdravotní stav – tedy potíže se
žaludečním vředem, které nakonec vedly k mému propuštění z práce. Také jsem měl velké problémy s dojížděním do zaměstnání mimo Prahu, kdy jsem musel čekat i hodinu na spoj do Prahy anebo šlapat několik kilometrů k další zastávce autobusů, což časově vyšlo nastejno. Domnívám se, že úředník Magistrátu mě měl již v únoru 2012 informovat o tom, že mi byl ŘP odebrán za trestný čin, který jsem nespáchal, a tudíž mi ho měl vrátit.

Je opravdu velmi nespravedlivé, že jsem byl původním rozhodnutím odsouzen na 6 měsíců bez ŘP a jen proto, že jsem si dovolil se odvolat, jsem nakonec zůstal bez ŘP 10 měsíců. A je mi k ničemu, že jsem podle nového rozhodnutí Magistrátu nevinný. Já jsem musel za těch 10 měsíců platit povinné ručení a havarijní pojištění, auto mi stálo venku vystavené všem povětrnostním vlivům bez toho, že bych ho mohl užívat, což zcela jistě hodnotu vozidla (ikdyž to není žádný zázrak) velmi snižuje. Takže bych se chtěl zeptat, jestli nemám nárok aspoň na nějaké odškodnění, protože já se cítím činností nebo nečinností Magisrátu dost poškozen.

Děkuji za Vaši odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,

každý má nárok na odškodnění, pokud mu vznikla škoda nesprávným úředním postupem státu či územního samosprávného celku.
Podmínkou pro odpovědnost za nesprávný úřední postup je využití všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práv poskytuje. Pro posouzení Vaší věci bude důležité, zda jste podal odvolání proti rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu. Řízení o zadržení řidičského průkazu probíhá souběžně s řízením o přestupku případně s trestním řízením.
Co se týče náhrady škody, lze požadovat ušlý výdělek (pokud prokážete, že jste byl propuštěn z práce právě z důvodu odebrání řidičského průkazu), částku, o kterou se snížila hodnota auta (opět nutno prokázat, nejlépe znaleckým posudkem) a také přiměřené zadostiučinění, pokud Vám vznikla nesprávným úředním postupem nemajetková újma.

S pozdravem

Dědictví – náhrada škody

Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o informaci. V roce 2002 mi zemřel otec a paní notářka se dohodla s míma sestrami a i přesto že jsem neopomenutelný dědic mne k dědickému řízení nepřizvali. Tuto skutečnost jsem se dozvěděl jen náhodou v březnu 2011. Vím že je vše asi promlčené a tak jsem podal žádost o odškodnění za nesprávný
úřední postup. To je po 8 měsících v plném rozsahu zamítnuto a s možností domáhat se nároků u soudu Upozorňuji že v tuto chvíli nemám žádné finanční prostředky a po doporučení se obracím na vaší kancelář. Pokud se zakládá na pravdě skutečnost bezplatného posouzení případu a platba nákladu zastoupení v procentech s vysouzené částky

prosím o odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,
podle Vaší zprávy bude nárok na náhradu škody již promlčen. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla. Neznám veškeré podrobnosti věci, ale pro přiznání nároku na náhradu škody by pravděpodobně bylo nutné, aby bylo zrušeno rozhodnutí, kterým bylo dědické řízení ukončeno (a ve kterém byli jako dědici stanoveny pouze vaše sestry).

Uplatnění náhrady škody pro nesprávný úřední postup

Kontrola POLICIE ČR, kontrola alkohol 0,42 ( neměl řidičák TAXI) Zákaz činnosti, odvolání, kraj potvrdil. Min.dopravy zrušilo rozhodnutí kraje pro značné procesní nedostatky, bylo vydáno v rozporu se zákonem – ruší se dle § 97a odst.3 zák. 500/2004 S a § 99 správniho řádu. Pochybení § 18 odst.1,2 § 49 atd. Lze uplatnit náhradu
škody ( 8 měsíců bez příjmů) ?

 

Odpověď:

Dobrý den,
domnívám se, že můžete požadovat náhradu škody za nezákonné úřední rozhodnutí.
S pozdravem