Škoda na vozidle

Dobrý den.

Byla mi způsobena škoda na vozidle Peugeot 207 1,4 HDi r.v. 2009, černá metalíza od kamínku z vozidla jedoucího přede mnou. Jedná se o dírky vlaku karoserie – střecha, přední nárazník, kapota, pravé přední dveře a přední prvý blatník. Česká pojišťovna stanovila náhradu ve výši 12tis.Kč. Náhrada škody mi připadá nízká.

Předem děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,
v případě, že nesouhlasíte s posouzením pojišťovny doporučuji, abyste si nechal vyhotovit znalecký posudek (ve kterém by stanovil znalec výši vzniklé škody) a požadujte uhrazení rozdílu. Je možno také požadovat, aby Vám pojišťovna uhradila náklady na uvedení vozidla do původního stavu (tzn. náklady na opravu v autorizovaném servisu).

Postup v případě fyzického napadení

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na postup v případě fyzického napadení a způsobení podlitin a bolestí hlavy na bolestné. Zřejmě se nebude jednat o trestný čin, ale o přestupek. Na jakého lékaře se obrátit, nebo jak postupovat v následném správním řízení a kde tento požadavek uplatnit. Na pohotovosti byla napsána pouze lékařská zpráva na základě rentgenového snímku.
Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,
v přestupkovém řízení je možno uplatnit pouze nárok na náhradu majetkové škody, tzn. škodu vzniklou například poškozením věci, zaplacením nákladů léčení, ztrátou na  výdělku v důsledku pracovní neschopnosti, nikoliv však bolestné. Bolestné je možno vymáhat následně v občanskoprávním řízení na základě žaloby o náhradu škody (pokud bude viník uznán odpovědným za přestupek). Odškodnění bolesti by se uplatnilo na základě posudku o bolestném, který Vám vyhotoví ošetřující lékař (je možno požádat také praktického lékaře, který jej vyhotoví na základě lékařských zpráv). V případě, že by se věc projednávala v trestněprávním řízení, je možno zde uplatnit i nárok na bolestné.

Uplatnění nároku u správního orgánu

Mohou uplatnit v přestupkovém řízení mí svědci náhradu ušlého zisku za výslech u policie, případně náhradu za ušlý zisk za svědectví v tomto  řízení.
Děkuji za odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,
svědci mají právo na náhrad prokázaného ušlého výdělku, ale také například jízdného. Nárok musí být uplatněn u správního orgánu do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká.

Doba promlčení

Dobrý den! Bydlíme v panelovém domě, kde se v létě v r.2010 vyzdívaly
a zateplovali balkónové stěny (J strana domu) a vyměňovali se
balkónové sestavy těm, kteří si je dosud nevyměnili. My jsme si balkón
vyzdili i vyměnili sestavu na vlastní náklady v létě v r.2009. Stalo
se, že při vyměňování v r.2010 zůstala jedna balkónová sestava, která
dosud leží v prádelně a dosud se nevyřešilo, co s ní a kdo je za ni
zodpovědný. Průběžně zaznělo pár hlasů, že je naše, aniž by ale byly
nějak opodstatněné a něčím podložené, proč by to mělo být naše. My
jsem byli přesvědčeni, že naše to být rozhodně nemůže a že došlo k
chybě při počítání starých balk.sestav. Nyní byl zvolen nový výbor
SVJ, který se tím začal znovu zabývat a bylo nám řečeno, že sestava je
naše, že jsme ji chtěli objednat my a prý mají papír, kde je manželův
podpis,a chtějí po nás za ni peníze. Ten papír jsem ještě neviděla, o
co přesně jde a zda je tam např. nějaký datum apod. Nám se to zdá
podezřelé, protože logicky bychom přece nechtěli novou sestavu, když
jsme si ji rok zpátky vyměňovali. Navíc,když takový papír byl a ta
sestava přebývala hned od počátku, proč za námi nepřišli hned a
neřešilo se to v r.2010. Najednou se objevil nějaký papír. Chtěla bych
se zeptat, jaké máme možnosti – Co když na tom papíře nebude datum a
tím pádem není jasné, kdy se to příp.podepsalo? O tom zateplování se
mluvilo již několik let a pokud nějaký předběžný seznam dělali někdy v
r.2008, jakou to má váhu. Měli si udělat aktuální stav a ne vycházet z
1-2roky starého seznamu,ne? Dále, jakou váhu ten podpis má, pokud
manžel není vůbec vlastníkem bytu, 100% vlastníkem jsem já? A existuje
v tomto případě nějaká doba promlčení, když je to záležitost 2,5 roku
stará?

Celé je to ztížené navíc tím, že jsme se na podzim po mém návratu z
MD do práce rozhodli řešit svou bytovou situaci a v listopadu jsme byt
prodali. Jsme odstěhovaní u rodičů, protože nová majitelka na to dost
spěchala,a budeme se stěhovat do většího jinam. Lidi jsou jak supi a
vymýšleji různé konspirační teorie. Předem velice děkuji za Váš názor
a radu.

S pozdravem

 

Odpověď:

Dobrý den,

pokud bude na dokumentu chybět datum, bude v případném soudnímu sporu (pokud byste byli žalováni o zaplacení částky) na žalobci, aby prokázal, kdy byla listina  podepsána.
Neznám podrobnosti konkrétní věci, ale předpokládám, že pokud byl v roce 2008 vyhotoven předběžný seznam, byl následně v roce 2010 vyhotovován závazný seznam, na základě kterého by se balkonové sestavy objednávaly. Promlčecí lhůta je tříletá a běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé.

Odškodnění za postup policie

Po nočním běsnění zásahové jednotky v kuklách dne 10.12.,2012 před 2 hodinou ranní,má syn psychické problémy. Je spavý, nekomunikuje, buší mu srdce a nejí. Zítra jdeme k lékaři, psychiatrovi. Na tento zásah komanda, jež mu vzalo otce a mně manžela, jsem podala stížnost na Genrální inspekci MV jako neadekvátní zásah.

 

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákona o policii odpovídá stát za škodu, kterou způsobí policie při plnění svých úkolů. V takovém případě poskytuje náhradu škody ministerstvo vnitra.V případě, že by byl postup policie shledán jako nesprávný, je zde možnost žádat náhradu škody i nemajetkové újmy po ministerstvu spravedlnosti, a to z titulu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup.

Dopravní nehoda a bolestné

Dobrý den, v roce 2000 jsem byl učastníkem autonehody, při které jsem utrpěl spoustu poranění, z kterých jsem již byl odškodněn (bolestné) včetně stížení společenského  uplatnění. Od té doby přetrvávájí potíže s poraněním pravého kolena, s kterým jsem již prodělal 10 operací, jen letos 3 a vždy proběhlo pojistné plnění ohledně ušlého zisku a s tím nákladú spojených. Letošního roku jsem byl v pracovní neschopnosti od 17.1. do dnes t.j. 12.12., kdy mně byla ukončena nemoceská s tím, že mně končí podpůrčí doba a dále nebude prodloužena, protože není zřejmé, kdy a zda budu vyléčen. Pravděpodobně mi bede přiznán inv. důchod 1 nebo2 stupně, předpokládám do doby než se vyléčím. (v co doufám). Má otázka zní, na co vše mám nárok, pokud mi bude přiznán inv. důchod. Myslím tím dorovnání ušlého zisku(renta), případně další plnění.

Předem děkuji za odpověď s dotazem, jaká by byla odměna pro vás, kdybych vás požádal o spolupráci.

 

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vám bude přiznán invalidní důchod v souvislosti se zraněním utrpěným při dopravní nehodě, máte nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta). Dále máte nárok na odškodnění bolestného v souvislosti s dalšími operacemi, které jste podstoupil, nárok na náhradu nákladů léčení a náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (toto Vám bylo podle Vaší zprávy pravděpodobně zaplaceno).

V případě, že budete po přiznání invalidního důchodu pracovat (jako invalidní důchodce 1. či 2. stupně máte povinnost pracovat) a budete-li vykonávat práci při které budete nucen překonávat následky dopravní nehody, je možno žádat, aby při výpočtu renty nebyl zohledněn výdělek dosahovaný tzv. zvýšeným pracovním úsilím (tímto se renta zvýší). Pokud by došlo v budoucnu k dalšímu zhoršení trvalých následků, máte možno žádat znova o odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Naše odměna činí dohodnutou procentní část z přiznané náhrady škody a je splatná až poté, kdy Vám bude náhrada škody skutečně vyplacena.

V případě, že budete mít zájem o nezávaznou konzultaci nebo bližší informace, můžete mě kontaktovat také na telefonním čísle.

Náhrada škody za nečinnost Magisrátu

Dobrý den!

Dne 4.2.2012 mi byl při kontrole zadržen ŘP, Dobrovolně jsem poskytl vzorek krve, v němž mi bylo naměřeno 22ng/ml amfetaminu. Vím, že pro stíhání pro tr. čin musí být překročeno 200ng/ml stejně jako 1 prom. při testu na alkohol. Proto jsem se do rozhodnutí Mgistrátu hl.m. Prahy odvolal a bylo mi dáno za pravdu. Nakonec Magistrát vydal rozhodnutí, kterým mi sděluje, že jsem nespáchal ani přestupek, natožpak trestný čin, ze kterého mi bylo sděleno podezření a byl mi odebrán ŘP.

Podle odvolacího orgánu mi měl být ŘP vrácen ihned po zjištění, že ŘP byl zadržen správním orgánem do doby pravomocného rozhodnutí o trestném činu. A vzhledem k tomu, že se nikdy o trestný čin nejednalo, měl jsem ho mít zpět nejpozději 20.2.2012, kdy Obvodní státní zastupitelství konstatovalo, že se o trestný čin nejedná. Ale já jsem ŘP dostal zpátky až 13.12.2012, kdy nabylo PM nové rozhodnutí Magistrátu, podle něhož jsem nic nespáchal. Ale já byl 10 měsíců bez ŘP jen proto, že jsem si dovolil odvolat se
proti nespravedlivému rozhodnutí. Magistrát využil celou dobu, kterou mu určuje zákon, přestože ve věci neudělal vůbec nic, tedy nevyslechl navrhované svědky a rovněž si nevyžádal potřebný znalecký posudek z oboru toxikologie. Já jsem v souvislosti s odebráním ŘP přišel o zaměstnání, protože se zhoršil můj zdravotní stav – tedy potíže se
žaludečním vředem, které nakonec vedly k mému propuštění z práce. Také jsem měl velké problémy s dojížděním do zaměstnání mimo Prahu, kdy jsem musel čekat i hodinu na spoj do Prahy anebo šlapat několik kilometrů k další zastávce autobusů, což časově vyšlo nastejno. Domnívám se, že úředník Magistrátu mě měl již v únoru 2012 informovat o tom, že mi byl ŘP odebrán za trestný čin, který jsem nespáchal, a tudíž mi ho měl vrátit.

Je opravdu velmi nespravedlivé, že jsem byl původním rozhodnutím odsouzen na 6 měsíců bez ŘP a jen proto, že jsem si dovolil se odvolat, jsem nakonec zůstal bez ŘP 10 měsíců. A je mi k ničemu, že jsem podle nového rozhodnutí Magistrátu nevinný. Já jsem musel za těch 10 měsíců platit povinné ručení a havarijní pojištění, auto mi stálo venku vystavené všem povětrnostním vlivům bez toho, že bych ho mohl užívat, což zcela jistě hodnotu vozidla (ikdyž to není žádný zázrak) velmi snižuje. Takže bych se chtěl zeptat, jestli nemám nárok aspoň na nějaké odškodnění, protože já se cítím činností nebo nečinností Magisrátu dost poškozen.

Děkuji za Vaši odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,

každý má nárok na odškodnění, pokud mu vznikla škoda nesprávným úředním postupem státu či územního samosprávného celku.
Podmínkou pro odpovědnost za nesprávný úřední postup je využití všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práv poskytuje. Pro posouzení Vaší věci bude důležité, zda jste podal odvolání proti rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu. Řízení o zadržení řidičského průkazu probíhá souběžně s řízením o přestupku případně s trestním řízením.
Co se týče náhrady škody, lze požadovat ušlý výdělek (pokud prokážete, že jste byl propuštěn z práce právě z důvodu odebrání řidičského průkazu), částku, o kterou se snížila hodnota auta (opět nutno prokázat, nejlépe znaleckým posudkem) a také přiměřené zadostiučinění, pokud Vám vznikla nesprávným úředním postupem nemajetková újma.

S pozdravem

Lékařská péče – Nesprávný odborný postup – náhrada škody

Dobrý den,

před téměř dvěma roky jsem podstoupila liposukci stehen na renomované klinice (pobočky v USA a Německu). Celková cena byla 2000 euro. S pooperační péčí a s tím souvisejícím výsledkem jsem nebyla a nejsem vůbec spokojená. Do dneška přetrvávají bolesti, estetická stránka je strašná. Proběhlo několik jednání o řešení vzniklé situaci. Představitel kliniky problém uznal a přislíbil reoperaci, ke které do dnešního dne nedošlo. V současné době si cca 2 měsíce hraje na „mrtvého brouka“, nebere telefony,  neodpovídá na e-maily. Myslíte, že by se dalo ještě něco dělat s ohledem na způsobenou škodu?

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

lékař (případně jeho zaměstnavatel) odpovídá za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s nesprávným odborným postupem. Podle Vaší zprávy navrhuji, abyste uplatnila u odpovědného subjektu náhradu škody písemně. Zde je potřeba škodu vyčíslit (například bolestné na základě posudku o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, případně odškodnění za trvalé následky na základě posudku o ztížení společenského uplatnění, náklady léčení, případná ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti). Pokud  nebude lékař na výzvu reagovat, jedinou možností je podat žalobu o náhradu škody k soudu. Jako poškozený máte také nárok žádat o uvedení do předešlého stavu, je-li to  možné, tj. žádat o provedení reoperace.

S ohledem na skutečnost, že jste zákrok podstoupila téměř před 2 roky, pozor na promlčení nároku. Promlčecí lhůta u nároků ze škody na zdraví je dvouletá a počíná běžet ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. V případě, že se právo na náhradu škody promlčí, nelze jej vymáhat. Promlčení nároku se staví jedině  podáním žaloby k soudu.

Finanční náhrada škody

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Chtěla bych si ještě upřesnit, jak je to s promlčením celé kauzy. Zákrok proběhl 18.1.2011 a cca ještě 3 měsíce po té jsem byla ujišťována, že vše bude v pořádku a vzhledem k nulovým zkušenostem s podobnými zákroky jsem tomu i věřila. První písemnou reklamaci a výzvu k dalšímu řešení jsem odeslala (e-mailem) 11.4.2011. Výsledek operace jsem konzultovala se dvěma nezávislými plastickými chirurgy (hodnoceno jako neodborná práce s velmi problematicky odstranitelnými následky), nicméně vysloveně posudek v ruce nemám. V dubnu 2012 proběhlo osobní jednání s představitelem kliniky, kde se mi omluvil za způsobenou škodu a byla dohodnuta reoperace na konec roku 2012 (na základě mých časových možností). Vše mám opět doloženo bohužel pouze e-mailovou komunikací. Na konci roku nastala dříve popsaná situace – nereagování na telefony, maily…čili bylo nemožné dohodnout termín reoperace. Včera jsem odeslala opět na kliniku e-mail, s tím že pokud okamžitě věc nezačnou řešit, budu nucena přistoupit k soudnímu vymáhání. Hned mi přišla vágní odpověď, plná demonstrativních prohlášení s tím že končí s podnikáním v ČR (protože doktoři jsou tu  nekvalitní, atd…..), nicméně odpověď obsahovala zase příslib dříve dohodnuté reoperace. Já pochopitelně vzhledem k předchozímu jednání ze strany kliniky o
žádné organizování reoperace nemám už zájem. Optimální řešení pro sebe vidím ve finanční náhradě škody a další reoperaci sjednané na nějakém jiném pracovišti.
Myslíte, že mám vůbec nejakou šanci uspět? Nebo je celá situace už ztracená?

Děkuji za odpověď.
S pozdravem

 

Odpověď:

Dobrý den,

promlčecí lhůta je dvouletá, avšak běží u jednotlivých nároků ze vzniklé škody od různých okamžiků. K posouzení promlčení bude záležet na tom, jaké nároky chcete po společnosti vymáhat. U nároků ze škody na zdraví se zpravidla nejdříve promlčí nárok na bolestné (v době, kdy bolesti dosáhly svého maxima), u nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti počne běžet promlčení od skončení pracovní neschopnosti. Odškodnění za trvalé následky se začne promlčovat teprve v době, kdy je možno zhodnotit, které následky jsou trvalé. Možná by bylo nejlepší, kdyby jste podstoupila reoperaci u jiné společnosti a následně žádala po společnosti úhradu škody, která Vám vznikla tím, že jste musela zaplatit za zákrok. Tento nárok by se počal promlčovat až ode dne, kdy za reoperaci zaplatíte.

S pozdravem

Dědictví – náhrada škody

Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o informaci. V roce 2002 mi zemřel otec a paní notářka se dohodla s míma sestrami a i přesto že jsem neopomenutelný dědic mne k dědickému řízení nepřizvali. Tuto skutečnost jsem se dozvěděl jen náhodou v březnu 2011. Vím že je vše asi promlčené a tak jsem podal žádost o odškodnění za nesprávný
úřední postup. To je po 8 měsících v plném rozsahu zamítnuto a s možností domáhat se nároků u soudu Upozorňuji že v tuto chvíli nemám žádné finanční prostředky a po doporučení se obracím na vaší kancelář. Pokud se zakládá na pravdě skutečnost bezplatného posouzení případu a platba nákladu zastoupení v procentech s vysouzené částky

prosím o odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,
podle Vaší zprávy bude nárok na náhradu škody již promlčen. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla. Neznám veškeré podrobnosti věci, ale pro přiznání nároku na náhradu škody by pravděpodobně bylo nutné, aby bylo zrušeno rozhodnutí, kterým bylo dědické řízení ukončeno (a ve kterém byli jako dědici stanoveny pouze vaše sestry).