Kdo je povinen škodu nahradit

Motorová vozidla jsou povinně pojištěna pro případ dopravní nehody. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, v platném znění, tuto povinnost ukládá provozovateli vozidla. V takovém případě pak vzniká poškozenému originární nárok na náhradu škody přímo vůči pojišťovně, s níž má provozovatel sjednáno povinné ručení. To však neznamená, že není možno uplatňovat veškeré nároky na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s dopravní nehodou na osobě viníka, případně na dalších osobách, které mohou být pasivně legitimovány (řidič, provozovatel, zaměstnavatel). Otázka pasivní legitimace může být někdy složitá a je výhodné správně určit všechny subjekty, které jsou povinny škodu nahradit a uplatnit u nich nárok na náhradu škody současně. Zvlášť pokud řízení dospěje až do stádia soudního řízení.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva