Dopravní nehoda a bolestné

Dobrý den, v roce 2000 jsem byl učastníkem autonehody, při které jsem utrpěl spoustu poranění, z kterých jsem již byl odškodněn (bolestné) včetně stížení společenského  uplatnění. Od té doby přetrvávájí potíže s poraněním pravého kolena, s kterým jsem již prodělal 10 operací, jen letos 3 a vždy proběhlo pojistné plnění ohledně ušlého zisku a s tím nákladú spojených. Letošního roku jsem byl v pracovní neschopnosti od 17.1. do dnes t.j. 12.12., kdy mně byla ukončena nemoceská s tím, že mně končí podpůrčí doba a dále nebude prodloužena, protože není zřejmé, kdy a zda budu vyléčen. Pravděpodobně mi bede přiznán inv. důchod 1 nebo2 stupně, předpokládám do doby než se vyléčím. (v co doufám). Má otázka zní, na co vše mám nárok, pokud mi bude přiznán inv. důchod. Myslím tím dorovnání ušlého zisku(renta), případně další plnění.

Předem děkuji za odpověď s dotazem, jaká by byla odměna pro vás, kdybych vás požádal o spolupráci.

 

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vám bude přiznán invalidní důchod v souvislosti se zraněním utrpěným při dopravní nehodě, máte nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta). Dále máte nárok na odškodnění bolestného v souvislosti s dalšími operacemi, které jste podstoupil, nárok na náhradu nákladů léčení a náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (toto Vám bylo podle Vaší zprávy pravděpodobně zaplaceno).

V případě, že budete po přiznání invalidního důchodu pracovat (jako invalidní důchodce 1. či 2. stupně máte povinnost pracovat) a budete-li vykonávat práci při které budete nucen překonávat následky dopravní nehody, je možno žádat, aby při výpočtu renty nebyl zohledněn výdělek dosahovaný tzv. zvýšeným pracovním úsilím (tímto se renta zvýší). Pokud by došlo v budoucnu k dalšímu zhoršení trvalých následků, máte možno žádat znova o odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Naše odměna činí dohodnutou procentní část z přiznané náhrady škody a je splatná až poté, kdy Vám bude náhrada škody skutečně vyplacena.

V případě, že budete mít zájem o nezávaznou konzultaci nebo bližší informace, můžete mě kontaktovat také na telefonním čísle.

Náhrada škody za nečinnost Magisrátu

Dobrý den!

Dne 4.2.2012 mi byl při kontrole zadržen ŘP, Dobrovolně jsem poskytl vzorek krve, v němž mi bylo naměřeno 22ng/ml amfetaminu. Vím, že pro stíhání pro tr. čin musí být překročeno 200ng/ml stejně jako 1 prom. při testu na alkohol. Proto jsem se do rozhodnutí Mgistrátu hl.m. Prahy odvolal a bylo mi dáno za pravdu. Nakonec Magistrát vydal rozhodnutí, kterým mi sděluje, že jsem nespáchal ani přestupek, natožpak trestný čin, ze kterého mi bylo sděleno podezření a byl mi odebrán ŘP.

Podle odvolacího orgánu mi měl být ŘP vrácen ihned po zjištění, že ŘP byl zadržen správním orgánem do doby pravomocného rozhodnutí o trestném činu. A vzhledem k tomu, že se nikdy o trestný čin nejednalo, měl jsem ho mít zpět nejpozději 20.2.2012, kdy Obvodní státní zastupitelství konstatovalo, že se o trestný čin nejedná. Ale já jsem ŘP dostal zpátky až 13.12.2012, kdy nabylo PM nové rozhodnutí Magistrátu, podle něhož jsem nic nespáchal. Ale já byl 10 měsíců bez ŘP jen proto, že jsem si dovolil odvolat se
proti nespravedlivému rozhodnutí. Magistrát využil celou dobu, kterou mu určuje zákon, přestože ve věci neudělal vůbec nic, tedy nevyslechl navrhované svědky a rovněž si nevyžádal potřebný znalecký posudek z oboru toxikologie. Já jsem v souvislosti s odebráním ŘP přišel o zaměstnání, protože se zhoršil můj zdravotní stav – tedy potíže se
žaludečním vředem, které nakonec vedly k mému propuštění z práce. Také jsem měl velké problémy s dojížděním do zaměstnání mimo Prahu, kdy jsem musel čekat i hodinu na spoj do Prahy anebo šlapat několik kilometrů k další zastávce autobusů, což časově vyšlo nastejno. Domnívám se, že úředník Magistrátu mě měl již v únoru 2012 informovat o tom, že mi byl ŘP odebrán za trestný čin, který jsem nespáchal, a tudíž mi ho měl vrátit.

Je opravdu velmi nespravedlivé, že jsem byl původním rozhodnutím odsouzen na 6 měsíců bez ŘP a jen proto, že jsem si dovolil se odvolat, jsem nakonec zůstal bez ŘP 10 měsíců. A je mi k ničemu, že jsem podle nového rozhodnutí Magistrátu nevinný. Já jsem musel za těch 10 měsíců platit povinné ručení a havarijní pojištění, auto mi stálo venku vystavené všem povětrnostním vlivům bez toho, že bych ho mohl užívat, což zcela jistě hodnotu vozidla (ikdyž to není žádný zázrak) velmi snižuje. Takže bych se chtěl zeptat, jestli nemám nárok aspoň na nějaké odškodnění, protože já se cítím činností nebo nečinností Magisrátu dost poškozen.

Děkuji za Vaši odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,

každý má nárok na odškodnění, pokud mu vznikla škoda nesprávným úředním postupem státu či územního samosprávného celku.
Podmínkou pro odpovědnost za nesprávný úřední postup je využití všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práv poskytuje. Pro posouzení Vaší věci bude důležité, zda jste podal odvolání proti rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu. Řízení o zadržení řidičského průkazu probíhá souběžně s řízením o přestupku případně s trestním řízením.
Co se týče náhrady škody, lze požadovat ušlý výdělek (pokud prokážete, že jste byl propuštěn z práce právě z důvodu odebrání řidičského průkazu), částku, o kterou se snížila hodnota auta (opět nutno prokázat, nejlépe znaleckým posudkem) a také přiměřené zadostiučinění, pokud Vám vznikla nesprávným úředním postupem nemajetková újma.

S pozdravem

Lékařská péče – Nesprávný odborný postup – náhrada škody

Dobrý den,

před téměř dvěma roky jsem podstoupila liposukci stehen na renomované klinice (pobočky v USA a Německu). Celková cena byla 2000 euro. S pooperační péčí a s tím souvisejícím výsledkem jsem nebyla a nejsem vůbec spokojená. Do dneška přetrvávají bolesti, estetická stránka je strašná. Proběhlo několik jednání o řešení vzniklé situaci. Představitel kliniky problém uznal a přislíbil reoperaci, ke které do dnešního dne nedošlo. V současné době si cca 2 měsíce hraje na „mrtvého brouka“, nebere telefony,  neodpovídá na e-maily. Myslíte, že by se dalo ještě něco dělat s ohledem na způsobenou škodu?

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

lékař (případně jeho zaměstnavatel) odpovídá za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s nesprávným odborným postupem. Podle Vaší zprávy navrhuji, abyste uplatnila u odpovědného subjektu náhradu škody písemně. Zde je potřeba škodu vyčíslit (například bolestné na základě posudku o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, případně odškodnění za trvalé následky na základě posudku o ztížení společenského uplatnění, náklady léčení, případná ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti). Pokud  nebude lékař na výzvu reagovat, jedinou možností je podat žalobu o náhradu škody k soudu. Jako poškozený máte také nárok žádat o uvedení do předešlého stavu, je-li to  možné, tj. žádat o provedení reoperace.

S ohledem na skutečnost, že jste zákrok podstoupila téměř před 2 roky, pozor na promlčení nároku. Promlčecí lhůta u nároků ze škody na zdraví je dvouletá a počíná běžet ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. V případě, že se právo na náhradu škody promlčí, nelze jej vymáhat. Promlčení nároku se staví jedině  podáním žaloby k soudu.

Finanční náhrada škody

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Chtěla bych si ještě upřesnit, jak je to s promlčením celé kauzy. Zákrok proběhl 18.1.2011 a cca ještě 3 měsíce po té jsem byla ujišťována, že vše bude v pořádku a vzhledem k nulovým zkušenostem s podobnými zákroky jsem tomu i věřila. První písemnou reklamaci a výzvu k dalšímu řešení jsem odeslala (e-mailem) 11.4.2011. Výsledek operace jsem konzultovala se dvěma nezávislými plastickými chirurgy (hodnoceno jako neodborná práce s velmi problematicky odstranitelnými následky), nicméně vysloveně posudek v ruce nemám. V dubnu 2012 proběhlo osobní jednání s představitelem kliniky, kde se mi omluvil za způsobenou škodu a byla dohodnuta reoperace na konec roku 2012 (na základě mých časových možností). Vše mám opět doloženo bohužel pouze e-mailovou komunikací. Na konci roku nastala dříve popsaná situace – nereagování na telefony, maily…čili bylo nemožné dohodnout termín reoperace. Včera jsem odeslala opět na kliniku e-mail, s tím že pokud okamžitě věc nezačnou řešit, budu nucena přistoupit k soudnímu vymáhání. Hned mi přišla vágní odpověď, plná demonstrativních prohlášení s tím že končí s podnikáním v ČR (protože doktoři jsou tu  nekvalitní, atd…..), nicméně odpověď obsahovala zase příslib dříve dohodnuté reoperace. Já pochopitelně vzhledem k předchozímu jednání ze strany kliniky o
žádné organizování reoperace nemám už zájem. Optimální řešení pro sebe vidím ve finanční náhradě škody a další reoperaci sjednané na nějakém jiném pracovišti.
Myslíte, že mám vůbec nejakou šanci uspět? Nebo je celá situace už ztracená?

Děkuji za odpověď.
S pozdravem

 

Odpověď:

Dobrý den,

promlčecí lhůta je dvouletá, avšak běží u jednotlivých nároků ze vzniklé škody od různých okamžiků. K posouzení promlčení bude záležet na tom, jaké nároky chcete po společnosti vymáhat. U nároků ze škody na zdraví se zpravidla nejdříve promlčí nárok na bolestné (v době, kdy bolesti dosáhly svého maxima), u nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti počne běžet promlčení od skončení pracovní neschopnosti. Odškodnění za trvalé následky se začne promlčovat teprve v době, kdy je možno zhodnotit, které následky jsou trvalé. Možná by bylo nejlepší, kdyby jste podstoupila reoperaci u jiné společnosti a následně žádala po společnosti úhradu škody, která Vám vznikla tím, že jste musela zaplatit za zákrok. Tento nárok by se počal promlčovat až ode dne, kdy za reoperaci zaplatíte.

S pozdravem

Dědictví – náhrada škody

Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o informaci. V roce 2002 mi zemřel otec a paní notářka se dohodla s míma sestrami a i přesto že jsem neopomenutelný dědic mne k dědickému řízení nepřizvali. Tuto skutečnost jsem se dozvěděl jen náhodou v březnu 2011. Vím že je vše asi promlčené a tak jsem podal žádost o odškodnění za nesprávný
úřední postup. To je po 8 měsících v plném rozsahu zamítnuto a s možností domáhat se nároků u soudu Upozorňuji že v tuto chvíli nemám žádné finanční prostředky a po doporučení se obracím na vaší kancelář. Pokud se zakládá na pravdě skutečnost bezplatného posouzení případu a platba nákladu zastoupení v procentech s vysouzené částky

prosím o odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,
podle Vaší zprávy bude nárok na náhradu škody již promlčen. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla. Neznám veškeré podrobnosti věci, ale pro přiznání nároku na náhradu škody by pravděpodobně bylo nutné, aby bylo zrušeno rozhodnutí, kterým bylo dědické řízení ukončeno (a ve kterém byli jako dědici stanoveny pouze vaše sestry).

Náhrada škody – sněhová kalamita

Dobrý den,

lze se domoci náhrady škody za opravu vozidla, které včera havarovalo na neuklizené dálnici D1 při sněhové kalamitě. Předpokládaná škoda 50 t.Kč.

 

Odpověď:

Dobrý den,
pokud byla nehoda zaviněna či spoluzaviněna jiným řidičem resp. vozem, pak ano. Pokud jste výhradním viníkem vy a můžou za to pouze povětrnostní podmínky, pak se  domnívám že nikoli.

Dopravní nehoda – zanedbání povinnosti

Dobrý den.V sobotu 5.1.2013 kolem páté ráno jsem jel automobilem Peugeot 106 do práce z Větrného Jeníkova směr Jihlava. Pracuji jako kuchař v Nemocnici vJihlava. Když  jsem vjížděl v lese do zatáčky, zahlédl jsem dálková světla a ztlumil jsem. Za zatáčkou jsem přibrzdil, ale díky oslnění jsem neviděl strom (SMRK) spadlý přes silnici a narazil jsem do něj. Odvezla mne rychlá záchraná služba s poraněním hrudníku do nemocnice. Měl jsem zlomeninu sternu (střední prsní kost). Během hospitalizace mi Policie ČR sdělila,že  padlý strom byl uhnilý a spadl sám. Krajská správa silnic mne během pár dní žalovala za náhradu škody způsobenou mým vozidlem a požadovala odškodné. Proti tomu jsem se ohradil a pak se už neozvali. Můj automobil je totálně zničený a já jsem byl přes dva měsíce v léčení. Můj dotaz zní, zdali bych mohl žádat o odškodnění za vzniklou škodu na mém majetku a na zdraví a taky ušlá mzda. Strom byl označený červeným křížem a měl být dávno zkácený,což mi potvrdili i HZS Jihlava, kteří zasahovali na místě nehody a konstatovali, že těch stromů je kolem ještě víc a hrozí pád.

 

Odpověď:

Dobrý den,
domnívám se, že je tu jistá možnost k získání náhrady škody, ale na základě zaslaných informací to nedokáži posoudit. Podstatná bude povětrnostní situace, plán výřezu označených stromů, atd. Bylo by potřeba prokázat, že správa silnic (nebo jiná organizace) porušila nějakou zákonnou povinnost nebo alespoň zanedbala svou povinnost předcházet vzniku škod.

Uplatnění náhrady škody pro nesprávný úřední postup

Kontrola POLICIE ČR, kontrola alkohol 0,42 ( neměl řidičák TAXI) Zákaz činnosti, odvolání, kraj potvrdil. Min.dopravy zrušilo rozhodnutí kraje pro značné procesní nedostatky, bylo vydáno v rozporu se zákonem – ruší se dle § 97a odst.3 zák. 500/2004 S a § 99 správniho řádu. Pochybení § 18 odst.1,2 § 49 atd. Lze uplatnit náhradu
škody ( 8 měsíců bez příjmů) ?

 

Odpověď:

Dobrý den,
domnívám se, že můžete požadovat náhradu škody za nezákonné úřední rozhodnutí.
S pozdravem

Promlční trvalých následků

Dobrý den,

dne 2.2.2010 jsem uklouzl na chodníku a utrpěl jsem zlomeninu pažní kosti.Bezmála po roce mi ČSOB.vyplatila Bolestné a Ušlí zisk V celkové výši cca 84000,-Kč Momentálně jsem před operací. Kdy mi bude vyjmuta výztuha zlomené paže a já uvažuji o uplatnění trvalých následků.Po jaké době lze toto nárokovat a kdy je to promlčeno?

Děkuji za odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,
v případě, že se jedná o pojistné plnění, je promlčecí doba 3 letá a počíná běžet 1 rok po škodní události. Škodní událostí je den, kdy mohl být nárok na pojistné plnění uplatněn poprvé. U ztížení společenského uplatnění se posouzení provádí po ustálení zdravotního stavu, zpravidla 1 rok po úraze.
Z toho vyplývá, že váš nárok lze uplatnit po ustálení zdravotního, a poté ještě budete mít 4 roky do promlčení.

Autonehoda a náhrada škody

Dobrý den, pracoval jsem jako nájemní řidič kamionu pro cz firmu. Dne 18.7.2013 se mi stala autonehoda,byl jsem 14dní hospitalizován v německu,jsem po operaci kdy po  zlomenině stehenní kosti jsem min.na 4 až 5 měsíců mimo pracovní proces.Mám možnost získat nějaké odškodné??

Předem děkuji

 

Odpověď:

Dobrý den,
nerozumím tomu v jakém vztahu jste byl. Jedná se o pracovní poměr nebo jste pracoval jako OSVČ? Dopravní nehodu jste zavinil nebo ji zavinila jiná osoba?