Náhradu ušlého zisku

Otázka:
Dobrý den,jsem OSVČ,před 2měs.jsem měl nehodu kterou jsem nezavinil já.Policie mi dala dokument kde mám vyplnit náhradu ušlého zisku,protože jsem osvč.Prosím poraďte mi kde mám s tím dokumentem jít,kdo mi potvrdí nějakou částku ušl.zisku za 2 měs.co jsem byl na
neschopn.Mám jít na Fú,nebo na OSSZ?


Odpověď:

Dobrý den,
škodu musíte vyčíslit sám. U podnikatelů se ušlý zisk většinou stanoví za pomoci daňového přiznání za uplynulý rok, např. se určí se průměrný zisk za jeden měsíc. Ve Vašem případě by se jednalo tedy o dvojnásobek průměrného měsíčního zisku.
S pozdravem
JUDr. Jan Zůbek

Ublížení na zdraví a náhrada škody

Dobrý den,ctěla jsem se zeptat,synovi je 17 let, hrál fotbal za dorost,při utkání se srazil s brankařem,syn byl zasažen do genitálii a bylo mu odebráno ještě týž den leve varle a měl poškozenou močovou trubici,chtěla jsem podat na brankaře trestní oznámení pro ublížení na zdraví s trvalými nasledky ,ale klub pro který syn hraje mi zdělil že s tím neuspěji,že nemam na koho podat oznámení a že se to při sportu stává, já si myslím že jen při stretu se takový uraz jen tak nestane,že mu ten brankař nastavil koleno umyslně.Je pravda že syn ho fauloval.Prosím o radu jak bych měla postupovat dál.

Děkuji za odpoved.

 

Odpověď:

Dobrý den,
pokud by brankář nastavil koleno při hře úmyslně, jednalo by se o trestný čin těžkého ublížení na zdraví. S ohledem na skutečnost, že Váš syn brankáře fauloval, muselo by se posuzovat, zda brankář nejednal v nutné obraně. V případě, že by svým jednáním odvracel brankář hrozící útok a obrana by nebyla zjevně nepřiměřená povaze útoku, pak by takové jednání nebylo trestným činem.
V případě, že chcete uplatňovat náhradu škody na zdraví, můžete ji vymáhat buď v trestním řízení (podáním trestního oznámení), anebo v civilním řízení (podáním žaloby o náhradu škody). Civilní řízení je na rozdíl od trestního spojeno s rizikem placení nákladů řízení protistraně. Pokud byste nebyli ve sporu úspěšní, soud Vám v rozsudku uloží nahradit náklady řízení žalovanému. V trestním řízení toto riziko nehrozí.

Odpovědnost za svěřenou osobu

Dobrý den, mám dotaz, vnučka 30.6.2013 v 10:00 h nastoupila do dětského táboru a po 15:00 h při běhu na WC upadla v budově (byla v bezvědomí, přijela rychlá sanita) a   odvezla ji do zdravotnického zařízení, kde zjistila krvácení do mozku a rozbitou hlavu. Naštěstí se večer krvácení pozastavilo a v současné chvíli leži na ARO. Lzde uplatnit i při  tomto úrazu bolestné na provozovateli tábora? Zdraví je přednější, jsme šťastni, že to takto dopadlo, ale hradit regulační poplatky za pobyt v nemocnici se musí, bolest prožívá a celé prázdniny neexistuje, abychom někam jeli z důvodu zákazu lékaře.

Prosím o informaci, jak dále postupovat.

 

Odpověď:

Dobrý den,
za škodu na zdraví odpovídá provozovatel tábora, který by měl být pro případ odpovědnosti pojištěn. Pro založení odpovědnosti provozovatele tábora bude rozhodující, zda z jeho strany došlo k porušení povinností (zejména povinnosti náležitého dohledu).

Nejprve by měl být úraz písemně oznámen provozovateli tábora. Je možno také již v oznámení uplatnit nároky ze škody na zdraví. Dle Vašeho popisu se bude jednat v současné době o bolestné (posudek o bolestném vyhotoví ošetřující lékař Vaší vnučky) a o náhradu nákladů spojených s léčením (regulační poplatky). Provozovatel tábora by měl oznámit své pojišťovně vznik úrazu, vyjádřit se ke své odpovědnosti a předat jí podklady k uplatněným nárokům.
Pojišťovna věc prošetří a sdělí provozovateli své stanovisko. Pokud nebudete se stanoviskem provozovatele (pojišťovny) souhlasit, je možno podat vůči provozovateli žalobu k soudu.

S pozdravem

Krácení úhrady servisu

Dobrý den,

byla jsem účastníkem dopravní nehody, a to jako poškozená. Autorizovaný servis, kde bylo auto opraveno, nedostal od pojišťovny viníka zaplaceny všechny náklady, ty požadoval od nás s tím, že nám je uhradí viník.

Je to pravda?

 

Odpověď:

Dobrý den,
pojišťovna krátila pravděpodobně úhradu servisu o tzv. amortizaci. Jedná se o určité zhodnocení vozu, ke kterému dochází tím, že auto není nové, avšak při opravě jsou do něj namontovány nové díly.
Rozdíl, který budete muset uhradit můžete vymáhat jako po pojišťovně, tak po viníkovi. Osobně doporučuji první variantu, je to jednodušší a máte záruku, že v případě úspěchu Vám pojišťovna zaplatí.
Na doplatek rozdílu budete mít nárok, pokud se Vám podaří prokázat, že hodnota auta před nehodou a po nehodě se díky novým dílům nezvýšila (záleží vždy na rozsahu opravy a stáří auta, nehodou se hodnota auta naopak snižuje). Je možno nechat si zhotovit znalecký posudek, ve kterém znalec uvede, jaká byla cena auta a jaká je nyní.

Náhrada ušlého zisku

Dobrý den.
Jsme maloobchodní prodejna s potravinami. Z důvodu výměny hlavního
kanalizačního a vodovodního řadu,  došlo na základě rozhodnutí
zastupitelstva města Rokycany, k uzavření hlavní přístupové komunikace
k naší provozovně, a to bez písemného ohlášení jak ze strany města,
tak ze strany prováděcí firmy.

Tímto krokem se nám razantně snížily denní tržby. Prosím o radu, zda
mohu buďto po zastupitelstvu, či po prováděcí firmě nárokovat úhradu
ušlého zisku?
Předem děkuji

 

Odpověď:

Dobrý den,
bohužel nejsem odborníkem na stavební právo. Ve vyhlášce provádějící zákon o pozemních komunikacích je upraveno provádění uzavírek komunikací. Není zde však jako podmínka uvedeno ohlášení uzavírky jiným subjektům krom příslušného silničního úřadu. Bude-li uzavírka trvat déle než 3 dny musí být na začátku uzavírky umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
Pokud by město ve věci nesprávně postupovalo, anebo by Vám vznikla škoda nezákonným rozhodnutím (které by bylo následně zrušeno) měli byste nárok na náhradu způsobené škody.

S pozdravem

Škoda na vozidle

Dobrý den.

Byla mi způsobena škoda na vozidle Peugeot 207 1,4 HDi r.v. 2009, černá metalíza od kamínku z vozidla jedoucího přede mnou. Jedná se o dírky vlaku karoserie – střecha, přední nárazník, kapota, pravé přední dveře a přední prvý blatník. Česká pojišťovna stanovila náhradu ve výši 12tis.Kč. Náhrada škody mi připadá nízká.

Předem děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,
v případě, že nesouhlasíte s posouzením pojišťovny doporučuji, abyste si nechal vyhotovit znalecký posudek (ve kterém by stanovil znalec výši vzniklé škody) a požadujte uhrazení rozdílu. Je možno také požadovat, aby Vám pojišťovna uhradila náklady na uvedení vozidla do původního stavu (tzn. náklady na opravu v autorizovaném servisu).

Postup v případě fyzického napadení

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na postup v případě fyzického napadení a způsobení podlitin a bolestí hlavy na bolestné. Zřejmě se nebude jednat o trestný čin, ale o přestupek. Na jakého lékaře se obrátit, nebo jak postupovat v následném správním řízení a kde tento požadavek uplatnit. Na pohotovosti byla napsána pouze lékařská zpráva na základě rentgenového snímku.
Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,
v přestupkovém řízení je možno uplatnit pouze nárok na náhradu majetkové škody, tzn. škodu vzniklou například poškozením věci, zaplacením nákladů léčení, ztrátou na  výdělku v důsledku pracovní neschopnosti, nikoliv však bolestné. Bolestné je možno vymáhat následně v občanskoprávním řízení na základě žaloby o náhradu škody (pokud bude viník uznán odpovědným za přestupek). Odškodnění bolesti by se uplatnilo na základě posudku o bolestném, který Vám vyhotoví ošetřující lékař (je možno požádat také praktického lékaře, který jej vyhotoví na základě lékařských zpráv). V případě, že by se věc projednávala v trestněprávním řízení, je možno zde uplatnit i nárok na bolestné.

Uplatnění nároku u správního orgánu

Mohou uplatnit v přestupkovém řízení mí svědci náhradu ušlého zisku za výslech u policie, případně náhradu za ušlý zisk za svědectví v tomto  řízení.
Děkuji za odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,
svědci mají právo na náhrad prokázaného ušlého výdělku, ale také například jízdného. Nárok musí být uplatněn u správního orgánu do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká.

Doba promlčení

Dobrý den! Bydlíme v panelovém domě, kde se v létě v r.2010 vyzdívaly
a zateplovali balkónové stěny (J strana domu) a vyměňovali se
balkónové sestavy těm, kteří si je dosud nevyměnili. My jsme si balkón
vyzdili i vyměnili sestavu na vlastní náklady v létě v r.2009. Stalo
se, že při vyměňování v r.2010 zůstala jedna balkónová sestava, která
dosud leží v prádelně a dosud se nevyřešilo, co s ní a kdo je za ni
zodpovědný. Průběžně zaznělo pár hlasů, že je naše, aniž by ale byly
nějak opodstatněné a něčím podložené, proč by to mělo být naše. My
jsem byli přesvědčeni, že naše to být rozhodně nemůže a že došlo k
chybě při počítání starých balk.sestav. Nyní byl zvolen nový výbor
SVJ, který se tím začal znovu zabývat a bylo nám řečeno, že sestava je
naše, že jsme ji chtěli objednat my a prý mají papír, kde je manželův
podpis,a chtějí po nás za ni peníze. Ten papír jsem ještě neviděla, o
co přesně jde a zda je tam např. nějaký datum apod. Nám se to zdá
podezřelé, protože logicky bychom přece nechtěli novou sestavu, když
jsme si ji rok zpátky vyměňovali. Navíc,když takový papír byl a ta
sestava přebývala hned od počátku, proč za námi nepřišli hned a
neřešilo se to v r.2010. Najednou se objevil nějaký papír. Chtěla bych
se zeptat, jaké máme možnosti – Co když na tom papíře nebude datum a
tím pádem není jasné, kdy se to příp.podepsalo? O tom zateplování se
mluvilo již několik let a pokud nějaký předběžný seznam dělali někdy v
r.2008, jakou to má váhu. Měli si udělat aktuální stav a ne vycházet z
1-2roky starého seznamu,ne? Dále, jakou váhu ten podpis má, pokud
manžel není vůbec vlastníkem bytu, 100% vlastníkem jsem já? A existuje
v tomto případě nějaká doba promlčení, když je to záležitost 2,5 roku
stará?

Celé je to ztížené navíc tím, že jsme se na podzim po mém návratu z
MD do práce rozhodli řešit svou bytovou situaci a v listopadu jsme byt
prodali. Jsme odstěhovaní u rodičů, protože nová majitelka na to dost
spěchala,a budeme se stěhovat do většího jinam. Lidi jsou jak supi a
vymýšleji různé konspirační teorie. Předem velice děkuji za Váš názor
a radu.

S pozdravem

 

Odpověď:

Dobrý den,

pokud bude na dokumentu chybět datum, bude v případném soudnímu sporu (pokud byste byli žalováni o zaplacení částky) na žalobci, aby prokázal, kdy byla listina  podepsána.
Neznám podrobnosti konkrétní věci, ale předpokládám, že pokud byl v roce 2008 vyhotoven předběžný seznam, byl následně v roce 2010 vyhotovován závazný seznam, na základě kterého by se balkonové sestavy objednávaly. Promlčecí lhůta je tříletá a běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé.

Odškodnění za postup policie

Po nočním běsnění zásahové jednotky v kuklách dne 10.12.,2012 před 2 hodinou ranní,má syn psychické problémy. Je spavý, nekomunikuje, buší mu srdce a nejí. Zítra jdeme k lékaři, psychiatrovi. Na tento zásah komanda, jež mu vzalo otce a mně manžela, jsem podala stížnost na Genrální inspekci MV jako neadekvátní zásah.

 

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákona o policii odpovídá stát za škodu, kterou způsobí policie při plnění svých úkolů. V takovém případě poskytuje náhradu škody ministerstvo vnitra.V případě, že by byl postup policie shledán jako nesprávný, je zde možnost žádat náhradu škody i nemajetkové újmy po ministerstvu spravedlnosti, a to z titulu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup.