Náhrady ušlého výdělku

Dobrý den,

Prosíme Vás laskavě o informaci ohledně způsobu výpočtu při stanovení výše náhrady ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem a ušlým výdělkem na přelomu rozhodného období dvou čtvrtletí.

Pracovní neschopnost od 19.09.2012 do 05.10.2012.

Průměr pro náhradu mzdy za dobu PN v měsíci září – 80,38 Kč /

II.čtvrtletí 2012/

Průměr pro náhradu mzdy za dobu PN v měsíci říjnu – 78,69 Kč / III.

čtvrtletí 2012/

Jedná se o výši ušlého výdělku, který bude nárokován na pojišťovně v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

pro výpočet ztráty na výdělku se použije průměrný výdělek, kterého poškozený dosahoval v rozhodném období. Rozhodným obdobím bude 2. čtvrtletí 2013 nebo předchozí rok, je-li to pro zaměstnance výhodnější.

Odškodnění za úraz svěřené osoby

Dobrý den

ráda bych se informovala zda mám nárok na odškodnění mého syna. Byl ve školní družině v plavání a při tom utrpěl úraz. Jedná se o to že při plavání vdechnul vodu a byl nějaký čas v bezvědomí a musela ho odvézt rychlá záchranná služba. Momentálně je už několik dní v nemocnici a podstupuje vyšetření vztahující se k tomuto úrazu. Když jsme zjišťovali co se ve skutečnosti stalo byly nám poskytnuty informace o třech verzích jak se to stalo. Chtěla bych se informovat zda-li mám nárok na nějaké odškodnění a popřípadě jak to řešit.

Předem děkuji za odpověď

 

Odpověď:
Dobrý den,
za úraz Vašeho syna by měla odpovídat příslušná škola. Měla byste mít nárok na bolestné a případné náklady léčení. Jako další postup bych písemně informovala školu o úrazu, o případných nárocích a požadovala jejich odškodnění.

Úmrtí při autonehodě

Při zjišťování určitých informací na internetu jsem narazil na Vaše
stránky. Po jejich přečtení jsem se rozhodl Vás kontaktovat se žádostí
o to, abyste mi trochu blíže objasnili, v čem spočívá Váš možný přínos
v konkrétním případě. Případně, abyste nastínili možné kroky, včetně
možné spolupráce / smlouvy.

Jedná se o to, že nás minulý týden, konkrétně v pondělí 12.11.2012
potkala tragédie, kdy osmnáctiletý člen rodiny zemřel při autonehodě.
Neřídil, byl na místě spolujezdce, bohužel jako jediný ze čtyř mladých
osob, které byly v daném okamžiku v autě, zemřel.

Pokud se v dané problematice orientujeme dobře, tak se ze zákonné
pojistky vlastníka vozu hradí i případné odškodnění pozůstalých za
škodu usmrcením, to je specifikováno v občanském zákoníku v ustanovení
§ 444 odst. 3 písm. a) až f), kde jsou taxativně stanoveny osoby
pozůstalých, které mají na náhradu škody nárok a částky, které jim
náleží. Jsme si vědomi, že lze u pojišťovny (v tomto konkrétním
případě Generali) nárokovat i pohřebné, náklady na smuteční hostinu,
budeme nárokovat i např. cenu letenky, kter ou jeden rodič musel
zaplatit, aby se dostal na pohřeb ze svého současného pracoviště v
zahraničí.

Ačkoliv peníze jsou v současné době to poslední, co se řeší, tak se
jednou budou hodit. Nicméně nerozumím, v čem jste schopni pomoci, když
jsou náhrady škody taxativně stanoveny, resp. budou doloženy
příslušnými doklady apod.

Je také nutno zmínit, že případné nároky zatím nehodláme uplatňovat
soudně na tom, kdo způsobil nehodu, jde nám pouze o vyřízení pojistné
události, kterou jsme již na Generali nahlásili a nyní čekáme na
kontakt od likvidátora.

Domnívám se, že tyto informace jsou dostatečné a že jste dle nich
schopni odpovědět, abychom se mohli rozhodnout proč, a jestli vůbec,
využít Vašich služeb.

Děkuji předem za promptní odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

naše pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod spočívá v uplatňování nároku na náhradu imateriální újmy, která byla způsobena usmrcením blízké osoby. Je pravdou, že nárok na jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku je stanoven pevnou částkou. Pokud nebude ze strany pojišťovny shledáno spoluzavinění zemřelého, bude pozůstalým toto odškodnění vyplaceno ve stanovené výši. Částky jednorázového odškodnění jsou však natolik paušální, že v mnoha případech považují pozůstalí toto odškodnění za nedostatečné, a to vzhledem k újmě, kterou jim smrt blízké osoby způsobila. V takovém případě je možno požadovat po viníku dopravní nehody (případně provozovateli vozidla či zaměstnavateli viníka, záleží na konkrétních okolnostech případu) další odškodnění v podobě náhrady imateriální újmy, která byla způsobena zásahem do práva na rodinný život. Pozůstalé proto zastupujeme v trestním či civilním řízení, jednání s pojišťovnou ohledně Vámi uváděných nároků je spíše „doplněk“ tohoto zastupování.

Odškodnění po napadení

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, zda byste mi mohli pomoci s náhradou škody. Loni v srpnu jsem byl napaden jedním občanem a došlo ke zranění rtu s následným šitím. Zkomplikovalo se to s tím, že jsem začal mít dělsivé sny a tak mne ošetřující lékař odeslal k psychologovi. Hodně mi postupně poomohl, ale stále jej navštěvuji. Díky tomuto došlo k přehodnocení toho činu a včera mi bylo sděleno, že na obviněného bylo podán návrh na potrestání k Okresnímu soudu. Já septám, jak je to s odškodněním? odškodní mne jen za bolestné (tržná rána) nebo i za psychickou újmu? Prosím o radu také i proto, abych něco nepropásl, jestli se něco musí připravit pro soud.

Děkuji za pomoc.

 

Odpověď:

Dobrý den,
je potřeba, abyste se připojil k trestnímu stíhání s nárokem na náhradu škody, škodu vyčíslil a doložil. Máte nárok na bolestné (posudek lékaře), na náhradu nákladů léčení, kam patří všechny poplatky uhrazené u lékařů i cestovné k lékařům, ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti, pokud vám vznikla. Samozřejmě máte nárok také na náhradu za ztížení společenského uplatnění, kam patří vaše psychické problémy,.  Vzhledem k tomu, že ztížení společenského uplatnění se hodnotí až rok po škodní události, bude vám schopen posudek vystavit váš lékař až po uplynutí této doby. Pokud bude trestní řízení již skončené, budete se muset náhrady škody za ztížení společenského uplatnění domáhat v občanskoprávním řízení.
S pozdravem

Náhrada škody ztížení společenského uplatnění

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o radu. V roce 2009 se mi stal pracovní úraz. V roce 2012 jsem svému zaměstnavateli zaslal žádost, kde nárokuji na základě lékařského posudku ztížení spol. uplatnění. Zaměstanavatel mě po nějaké době poslal na vyšetření ke svému lékaři, který dospěl k závěru, že mi žádné ztížení spol. uplatnění nevzniklo. Proto jsem se opět obrátil na svého oš. lékaře, který mi doporučil nechat si vypracovat znalecký posudek. Tento znalecký posudek vyvrátil tvrzení jejich lékaře a potvrdil původní lék. zprávu mého oš. lékaře. Následně se přes rok nic nedělo a po roce a něco mi od zaměstnavatele přišel dopis, kde po mě žádají.

Cituji: “ Pro účely odškodnění ztížení spol. uplatnění, Vás žádám o sdělení, ze kterého bude zřejmé, z jakého titulu nárokujete ztížení spol. uplatnění, včem konkrétně  spatřujete ztížení svého spol. uplatnění ve smyslu § 3 vyhlášky 440/2001 Sb., a čím prokazujete existenci příčinné souvislosti mezi služebním úrazem a škodou, resp. vznikem ztížení spol. uplatnění.

Chci se Vás zeptat co konkrétně tímto sdělením zaměstnavatel myslí a dále

1. zdali je zaměstnavatel vázán nějakou lhůtou pro rozhodnutí. Ptám se záměrně, jelikož jsem svému zaměstnavateli poskytl veškerou dokumentaci vč. znaleckého posudku a  následně se přes rok nic nedělo….? To mi přijde nefér s ohl. na ustanovení § v zákoníku práce.

2. Z jakého titulu nárokuji ztížení spol. uplatnění – co jim na to mám odpovědět? Podle mě na to mám nárok ze zákona

3. V čem konkrétně spatřuji ztížení svého spol. uplatnění – mám to chápat, tak, že ode mě požadují vypsání konkrétních úkonů nebo činností, které již nemohu dělat. Je řešením, když jim odepíši, že se odkazuji na zdr. dokumentaci.

Moc Vám děkuji za Váš čas a ochotu mi v této věci poradit

 

Odpověď:

Dobrý den,
mně se to zdá jako snaha zaměstnavatele o oddalování výplaty náhrady škody až do promlčení vašeho nároku. Promlčecí doba v případě škody na zdraví je dvouletá a počíná běžet od okamžiku, kdy jste se dozvěděl o škodě, její výši a tom, kdo za ni odpovídá. V případě ztížení společenského uplatnění počíná promlčecí doba běžet od ustálení zdravotního stavu, které se posuzuje zpravidla po 1 roce po škodní události, ale může to být i později.
Nevím, kdy došlo k ustálení vašeho zdravotního stavu, ale pokud již není váš nárok promlčen, tak asi brzy bude. Z toho důvodu doporučuji co nejdříve podat žalobu.
K vašim dotazům:

  1. pokud jste řádně nárok uplatnil a doložil, je zaměstnavatel povinen vám náhradu škody uhradit ve lhůtě, kterou jste stanovil a pokud stanovena nebyla, má se za to, že byl povinen uhradit druhý den po uplatnění nároku.
  2. z titulu vzniku trvalých následků v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. To by mělo vyplývat z doložených zpráv a není to potřeba zvlášť uvádět.
  3. V čem je ztížení vašeho společenského uplatnění je uvedeno v posudku o ztížení společenského uplatnění.

Určitě zvažte podání žaloby, můžeme vám nabídnout převzetí právního zastoupení a uplatnění vašich nároků u soudu.

Dopravní nehoda – vážné zranění

Dobrý den,

při nezaviněné dopravní nehodě, jsem utrpěla vážné zranění a to: Tržná rána v obličeji, naražená žebra, vykloubení a tříštivá zlomenina kyčelního kloubu (totální endoprotéza kyčle). Chtěla bych vědět bodové ohodnocení.

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
Bodové ohodnocení vám stanoví váš ošetřující lékař. Já bych ho mohl pouze zkontrolovat, ale potřeboval bych k tomu vaše lékařské zprávy. Bez podrobné znalosti věci to není možné. V případě, že byste měla zájem o převzetí právního zastoupení při uplatňování vašich nároků na náhradu škody, můžeme vaše nároky uplatnit. Za naše služby zaplatíte 20% smluvní odměnu z vymožené částky. Odměna advokáta je součástí škody a uhradí ji pojišťovna. V případě, že nebudeme úspěšní nebudete platit zcela nic.
S pozdravem

Ukončení pracovní neschopnosti

Dobrý den,

v roce 1997 jsem měl pracovní ůraz kotníku,byl jsem operován,a po ukončení pracovní neschopnosti mi byla pojišťovnou dorovnána mzda,nic víc jsem nežádal,ani trvalé následky.V roce 2010 jsem změnil zaměstnání kde jsem měl větší mzdu.V roce 2012 v listopadu mi byl kotník znehybněn,protože tam v důsledku úrazu již nebyla chrupavka.Chtěl bych se zeptat,když nebudu moci dělat práci kterou jsem teď dělal,zda mám nárok na doplácení průměrné mzdy,a kdyby ano,tak z kterého zaměstnání,a jestli mám ještě na něco nárok.Děkuji za odpověď

 

Odpověď:

podle informací uvedených ve Vaší zprávě byste měl mít nárok na odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění). V případě, že Vám vznikla v souvislosti se zákrokem (znehybněním kotníku) pracovní neschopnost, máte nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Pravděpodobně Vám v souvislosti s tímto zákrokem vznikl také nárok na bolestné či náklady spojené s léčením.

Poté, kdy jste změnil v roce 2010 zaměstnání, Váš nárok na rentu (tzv. dorovnání mzdy) zanikl. V případě, že tuto práci nemůžete nyní vykonávat pro zhoršení zdravotního stavu vzniklého v důsledku pracovního úrazu, vzniká Vám opět nárok na rentu. Ta by se měla vypočítávat nyní z výdělku, kterého jste dosahoval v novém zaměstnání.

V případě, že budete mít zájem o pomoc s Vaší záležitostí, kontaktujte mě prosím na telefonním čísle.

S pozdravem

Bolestné

Dobrý den,

před dvěma lety jsem měla pracovní úraz při jízdě služebním autem . Je možné abych ještě po dvou letech dostala bolestné i od zaměstnavatele /pojišťovna už vyplatila/.Mimochodem sloučily jsme se s jiným zařízením. Děkuji

Odpověď: promlčecí doba u bolestného činí 2 roky a počíná běžet okamžikem ustálení bolesti. Pokud ještě nárok není promlčen, můžete jej uplatnit u zaměstnavatele.

Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Dotaz:

Dobrý den

našel jsem tohle:

Je to tedy trošku jinak nebo ne?? Vy jste napsal: 2. Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi prům. výdělkem, kterého jste dosahoval před úrazem a výší nemocenské (to platí i pro každou další neschopnost v příčinné souvislosti s úrazem)

Rád bych znal podmínky jak by jste mně mohl zastupovat  S pozdravem a přáním hezkého dne

Petr Smolík

 

 

Odpověď:

 

Dobrý den,

domnívám se, že moje odpověď koresponduje se zněním zákona. Váš problém, pokud správně rozumím, se netýká ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ale ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo invalidity. V tomto případě bude nutné prokázat jakého výdělku byste dosahoval v okamžiku vzniku škody, což je první den po uznání invalidity. Vychází se z pravděpodobného výdělku, který lze stanovit jako výdělek, kterého byste mohl dosahovat u jiného zaměstnavatele není, při vašem vzdělání, praxi a místě. K dokazování je možné použít aktuální nabídky práce, kterou byste mohl vykonávat nebýt pracovního úrazu nebo potvrzení o průměrném výdělku zaměstnanců, kteří takovou práci vykonávají.

Zastoupení ve věci poskytujeme za smluvní odměnu ve výši 25% z vymožené částky, která je splatná až po jejím vyplacení.

Ztráta na výdělku a další nároky

Zpráva:

Dobrý den,

měla bych dotaz v souvislosti s odškodněním pracovního úrazu naší zaměstnankyně. Zaměstnankyně měla PÚ dne 15.1.2013 od 17.1.2013 do 28.4.2013 byla v souvislosti s PÚ v pracovní neschopnosti. Pracovní smlouvu měla na dobu určitou do 31.1.2013, a ta ji tímto dnem také skončila (nebyla prodloužena). Můj dotaz zní do kdy ji budeme platit zrátu na výdělku, zda ke dni 31.1.2013, nebo po celou dobu pracovní neschopnosti, tj. až do 28.4.2013.

Předem děkuji za odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že lze předpokládat, že by poškozená byla i nadále zaměstnávána (u jakéhokoli zaměstnavatele) pak jste povinni ji platit ztrátu na výdělku a další nároky až do skončení pracovní neschopnosti bez ohledu na to, že pracovní poměr skončil dříve.